27 September 2020

Episode: 372

1. "Na megdana v Shopluka" - Tantsov klub "Iskritsa" kam NCH "Iskra - 1921" - s. Kaloyanovo, obsht. Kaloyanovo

2. "Horoshenki, molodenyki" - Ansambal za narodni pesni "Volnitsa" - gr. Liepaya, Latviya

3. "Kanareyka" - Ansambal za narodni pesni "Volnitsa" - gr. Liepaya, Latviya

4. "Zhok moldovanets" - Ansambal "Izvorash" - s. Sipoteni, Moldova

5. "Batuta" - Ansambal "Izvorash" - s. Sipoteni, Moldova

6. "Hora feterol" - Ansambal "Izvorash" - s. Sipoteni, Moldova