00:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2019"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорно утро
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 971
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
07:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2019"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорно утро
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 971
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
15:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2019"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорно утро
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 971
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
23:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019, bg
02:30 Концерт
03:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 947
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Урвич, бг
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 332
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
07:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019, bg
10:30 Концерт
11:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 947
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Урвич, бг
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 332
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
15:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 931
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019, bg
18:30 Концерт
19:00 ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ – празничен календар 947
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Урвич, бг
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 332
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2019"
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 971
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Животът е притча
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
06:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
07:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2019"
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 971
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Животът е притча
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
14:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
15:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2019"
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 971
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Животът е притча
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
22:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 331
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 519
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 932
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
07:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 331
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 519
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 932
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
15:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 331
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 519
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 932
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 519
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 971
06:30 Представя: Васил Минчев - Габрово, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 519
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 971
14:30 Представя: Васил Минчев - Габрово, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група -Макариополско, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 519
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 899
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 971
22:30 Представя: Васил Минчев - Габрово, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
23:30 Музикална кутия

00:00 SPRING - Children folklore TV show 900
00:30 Music bit
01:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: XXII Stara planina fest Balkan folk 2018
02:30 Concert
03:00 BALKAN FOLK - Folklore TV show 972
03:30 Music bit
04:00 Documentary film: Folklorna mozaika
04:30 Music bit
05:00 Present : Urban songs group Valshebni zvuci – Asenovgrad, bg
05:30 Concert
06:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
06:30 Present: Folklore group "Nashentzy" - Kran bg
07:00 Film: Stara planina fest "Balkan folk" 2002 bg
07:30 Music bit
08:00 SPRING - Children folklore TV show 900
08:30 Music bit
09:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: XXII Stara planina fest Balkan folk 2018
10:30 Concert
11:00 BALKAN FOLK - Folklore TV show 972
11:30 Music bit
12:00 Documentary film: Folklorna mozaika
12:30 Music bit
13:00 Present : Urban songs group Valshebni zvuci – Asenovgrad, bg
13:30 Concert
14:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
14:30 Present: Folklore group "Nashentzy" - Kran bg
15:00 Film: Stara planina fest "Balkan folk" 2002 bg
15:30 Music bit
16:00 SPRING - Children folklore TV show 900
16:30 Music bit
17:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
18:00 Film: XXII Stara planina fest Balkan folk 2018
18:30 Concert
19:00 BALKAN FOLK - Folklore TV show 972
19:30 Music bit
20:00 Documentary film: Folklorna mozaika
20:30 Music bit
21:00 Present : Urban songs group Valshebni zvuci – Asenovgrad, bg
21:30 Concert
22:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
22:30 Present: Folklore group "Nashentzy" - Kran bg
23:00 Film: Stara planina fest "Balkan folk" 2002 bg
23:30 Music bit

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 332
00:30 Music bit
01:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: IX National Championship of folklore arts "Euro folk" Veliko Tarnovo, Bulgaria 2018
02:30 Concert
03:00 Present : Urban songs group "Na bialo sladko" - Karaisen, bg
03:30 Music bit
04:00 Documentary film: Europian Folklore
04:30 Music bit
05:00 SONGS FOR SOUL - Urban songs TV show – 932
05:30 Concert
06:00 Present: Folklore group - Guliovtza, bg
06:30 Present: Folklore group Liepaia - Latvia, bg
07:00 Film: Stara planina fest "Balkan folk" 2003 bg
07:30 Music bit
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 332
08:30 Music bit
09:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: IX National Championship of folklore arts "Euro folk" Veliko Tarnovo, Bulgaria 2018
10:30 Concert
11:00 Present : Urban songs group "Na bialo sladko" - Karaisen, bg
11:30 Music bit
12:00 Documentary film: Europian Folklore
12:30 Music bit
13:00 SONGS FOR SOUL - Urban songs TV show – 932
13:30 Concert
14:00 Present: Folklore group - Guliovtza, bg
14:30 Present: Folklore group Liepaia - Latvia, bg
15:00 Film: Stara planina fest "Balkan folk" 2003 bg
15:30 Music bit
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 332
16:30 Music bit
17:00 Present: TV Championship of Folklore "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Film: IX National Championship of folklore arts "Euro folk" Veliko Tarnovo, Bulgaria 2018
18:30 Concert
19:00 Present : Urban songs group "Na bialo sladko" - Karaisen, bg
19:30 Music bit
20:00 Documentary film: Europian Folklore
20:30 Music bit
21:00 SONGS FOR SOUL - Urban songs TV show – 932
21:30 Concert
22:00 Present: Folklore group - Guliovtza, bg
22:30 Present: Folklore group Liepaia - Latvia, bg
23:00 Film: Stara planina fest "Balkan folk" 2003 bg
23:30 Music bit