25 January 2020

Episode: 340

1. "Gaydarska syuita" - Gaydarska shkola kam NCH "Prosveta-1909 g." - s. Belozem, obsht. Rakovski

2. "Polyka" - Ansambal za narodni tantsi "Velchinetseniy" kam Dom na kulturata - s. Valchinets, Moldova

3. "Kray Vardaro" - Ansambal za narodni pesni "Kitka sharena" kam NCH "Prosveta - 1935" - s. Katuntsi, obsht. Sandanski

4. "Zazhenil se star ergen" - Ansambal za narodni pesni "Kitka sharena" kam NCH "Prosveta - 1935" - s. Katuntsi, obsht. Sandanski

5. "Nastupil vecher" - Choir UNDINE to Carnikava culture centre Riga region - Carnikava, Carnikava municipality, Latvia

6. "Căluşarii" - Tantsov sastav kam Muzikalen teatar "Ambasadorii" - gr. Bukuresht, Rumaniya