20 January 2020

Episode: 339

1. "Song of Mountain Eagle" - Ateha - Ulaan Khad, Inner Mongolia, China

2. "Neveno, mome Neveno" - Mladezhka folklorna formatsiya "Ot izvora" kam 74-to SU "Gotse Delchev" - gr. Sofiya

3. "Smesen severnyashki tants" - Tantsov sastav "Severnyatsi" kam NCH "Samoobrazovanie 1894" - s. Selanovtsi, obsht. Oryahovo

4. "Kontsertno horo" - Grozdan Hristov kam NCH "Saznanie - 1871 g." - s. Sarnevo, obsht. Radnevo

5. "Sito" - Naroden ansambal za tantsi "VIZERUNKI" - gr. Poltava, Ukrayna

6. "Dalgata" - Tantsov sastav kam NCH "Kl. Ohridski - 1924" - s. Osenovlag, obsht. Svoge

7. "Bukovski" - Tantsov sastav kam NCH "Kl. Ohridski - 1924" - s. Osenovlag, obsht. Svoge

8. "Pipaletso" - Tantsov sastav kam NCH "Kl. Ohridski - 1924" - s. Osenovlag, obsht. Svoge

9. "Napred nazad" - Tantsov sastav kam NCH "Kl. Ohridski - 1924" - s. Osenovlag, obsht. Svoge

10. "Hora din Moldova" - Muzikalen teatar "Ambasadorii" - gr. Bukuresht, Rumaniya