20 January 2020

Episode: 956

1. "Hvalite imya Gospodne" - Tsarkoven hor pri hram "Sv. Troitsa" - gr. Dobrich

2. "Slantse se slega" - Tantsov klub "Kitka" - gr. Krumovgrad

3. "Razbolya mi se mlad Stoyan" - Folklorna grupa "Dospat" kam NCH "Ivan Vazov 1926" - gr. Dospat

4. "Yana konya prepinyala" - Folklorno trio "Avliga" kam NCH "P. Kr. Yavorov - 1978" - gr. Dupnitsa

5. "Kopanitsa" - Tantsov ansambal "Favorit" kam NCH "Valcho Ruskovski - 1894g." - gr. Ugarchin

6. "Bre, momiche malo" - Folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad

7. "Razgele, lyube, razgele" - Folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad

8. "Yunache ludo i mlado" - Smesena folklorna grupa za izvorno narodno tvorchestvo "Lyaskovchani" kam NCH "Prosveta - 1942" - s. Lyaskovo, obsht. Devin

9. "Graovsko" - Tantsova formatsiya "Plamacheta" kam Klub za narodni tantsi "Iskra" pri Sdruzhenie Shkola za tantsi "Ful dens" - gr. Sofiya