1 February 2020

Episode: 957

1. "Tebe poem" - Smesen hor "Petko Staynov" kam NCH "Iskra - 1860" - gr. Kazanlak

2. "Vila se loza" - Folklorna grupa "Nastroenie" kam NCH "Gabrovo - 2002" - gr. Gabrovo

3. "Rano ranila Grozdanka" - Folklorna grupa "Rosna kitka" kam NCH "Razvitie 1927" - s. Starmen, obsht. Byala

4. "Shterkolyovata" - Tantsov sastav "Milanovo" kam NCH "Probuda - 1927" - s. Milanovo, obsht. Svoge