17 September 2020

Episode: 1011

1. "Vizhdam te Sevdim poznavam" - Folklorna grupa "Dospat" kam NCH "Ivan Vazov - 1926" - gr. Dospat

2. "Pusti ochinki choranki" - Folklorna grupa "Dospat" kam NCH "Ivan Vazov - 1926" - gr. Dospat

3. "S tamburi drankat tri malki momi" - Grupa za izvoren folklor "Hadzhiliyka" kam NCH "Hadzhi Nayden Yovanovich - 1935 g." - s. Yunatsite, obsht. Pazardzhik

4. "Moma Mariyo" - Grupa za izvoren folklor "Hadzhiliyka" kam NCH "Hadzhi Nayden Yovanovich - 1935 g." - s. Yunatsite, obsht. Pazardzhik

5. "Pirinska kitka" - Ansambal za narodni pesni i tantsi "Nikola Vaptsarov" kam NCH "Otets Paisiy - 1919" - gr. Sandanski