18 May 2020

Episode: 995

1. "Severnyatsi - veselyatsi" - Tantsov sastav "Balgarche" kam NCH "Trud i postoyanstvo 1901" - s. Chelopech, obsht. Chelopech

2. "Vardil Nikola Lilyana" - Zhenska pevcheska grupa "Na visoko" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1926" - s. Satovcha, obsht. Satovcha

3. "Mori, kato mi se slantseto navdiga" - Zhenska pevcheska grupa "Na visoko" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1926" - s. Satovcha, obsht. Satovcha

4. "Petre le" - Zhenska pevcheska grupa "Na visoko" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1926" - s. Satovcha, obsht. Satovcha

5. "Aydar Avasi" - Grupa za narodni hora "Dobroshin" kam NCH "Probuda - 1926" - s. Dobrich, obsht. Dimitrovgrad, obl. Haskovo

6. "Pazardzhishka kopanitsa" - Grupa za narodni hora "Dobroshin" kam NCH "Probuda - 1926" - s. Dobrich, obsht. Dimitrovgrad, obl. Haskovo

7. "Dobrika, Dobrika" - Grupa za izvoren folklor kam NCH "Probuda 1910" - s. Stransko, obsht. Dimitrovgrad

8. "Razbolyala se Irinka" - Nedyalka Petrova kam NCH "Probuda 1910" - s. Stransko, obsht. Dimitrovgrad

9. "Stoyan Ilchitsa dumashe" - Grupa za izvoren folklor kam NCH "Probuda 1910" - s. Stransko, obsht. Dimitrovgrad

10. "Shterkolyovo horo" - Folklorna grupa "Sladak kladenets" kam Pensionerski klub "Sladak kladenets" - gr. Galabovo

11. "Petko na Rade prasten dade" - Folklorna grupa "Sladak kladenets" kam Pensionerski klub "Sladak kladenets"