00:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
04:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
06:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
10:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
12:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
16:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
18:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
22:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
00:00 Уикенд на музикалните групи
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 540
01:30 Уикенд на музикалните групи
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2023“
03:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
04:00 Уикенд на музикалните групи
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2017
06:00 Уикенд на музикалните групи
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 540
07:30 Уикенд на музикалните групи
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2023“
09:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
10:00 Уикенд на музикалните групи
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2017
12:00 Уикенд на музикалните групи
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 540
13:30 Уикенд на музикалните групи
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2023“
15:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
16:00 Уикенд на музикалните групи
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2017
18:00 Уикенд на музикалните групи
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 540
19:30 Уикенд на музикалните групи
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2023“
21:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
22:00 Уикенд на музикалните групи
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2017
00:00 Уикенд на музикалните групи
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:30 Уикенд на музикалните групи
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
03:00 Концерт-спектакъл „Чан до чана, песен до песен“ - ФА „Родопа“ - Смолян, България
04:00 Уикенд на музикалните групи
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
06:00 Уикенд на музикалните групи
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:30 Уикенд на музикалните групи
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
09:00 Концерт-спектакъл „Чан до чана, песен до песен“ - ФА „Родопа“ - Смолян, България
10:00 Уикенд на музикалните групи
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
12:00 Уикенд на музикалните групи
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:30 Уикенд на музикалните групи
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
15:00 Концерт-спектакъл „Чан до чана, песен до песен“ - ФА „Родопа“ - Смолян, България
16:00 Уикенд на музикалните групи
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
18:00 Уикенд на музикалните групи
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:30 Уикенд на музикалните групи
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
21:00 Концерт-спектакъл „Чан до чана, песен до песен“ - ФА „Родопа“ - Смолян, България
22:00 Уикенд на музикалните групи
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
Facebook Twitter