00:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
04:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
06:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
10:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
12:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
16:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
18:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2014
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
22:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015

00:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
01:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
03:00 Музикален блок
04:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
06:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
07:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
09:00 Музикален блок
10:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
12:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
13:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
15:00 Музикален блок
16:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
18:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
19:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
21:00 Музикален блок
22:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015

00:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
04:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
06:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
10:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
12:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
16:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017
18:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Седмицата на...индонезийския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk"
22:00 Седмицата на...индонезийския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2017

00:00 Уикенд на музикалните групи
00:10 Музикален блок
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
01:30 Уикенд на музикалните групи
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
03:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
04:00 Уикенд на музикалните групи
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
06:00 Уикенд на музикалните групи
06:10 Музикален блок
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
07:30 Уикенд на музикалните групи
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
09:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
10:00 Уикенд на музикалните групи
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
12:00 Уикенд на музикалните групи
12:10 Музикален блок
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
13:30 Уикенд на музикалните групи
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
15:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
16:00 Уикенд на музикалните групи
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014
18:00 Уикенд на музикалните групи
18:10 Музикален блок
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 468
19:30 Уикенд на музикалните групи
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
21:00 Документален филм: Илиян Николов – Памет и завещание
22:00 Уикенд на музикалните групи
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2014

00:00 Уикенд на музикалните групи
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Уикенд на музикалните групи
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
03:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
04:00 Уикенд на музикалните групи
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
06:00 Уикенд на музикалните групи
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Уикенд на музикалните групи
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
09:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
10:00 Уикенд на музикалните групи
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
12:00 Уикенд на музикалните групи
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Уикенд на музикалните групи
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
15:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
16:00 Уикенд на музикалните групи
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
18:00 Уикенд на музикалните групи
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Уикенд на музикалните групи
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
21:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
22:00 Уикенд на музикалните групи
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018