00:00 Седмицата на...руския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Седмицата на...руския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
04:00 Седмицата на...руския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
06:00 Седмицата на...руския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Седмицата на...руския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
10:00 Седмицата на...руския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
12:00 Седмицата на...руския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Седмицата на...руския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
16:00 Седмицата на...руския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
18:00 Седмицата на...руския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Седмицата на...руския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2019
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
22:00 Седмицата на...руския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014

00:00 Седмицата на...руския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
01:30 Седмицата на...руския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
03:00 Музикален блок
04:00 Седмицата на...руския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
06:00 Седмицата на...руския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
07:30 Седмицата на...руския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
09:00 Музикален блок
10:00 Седмицата на...руския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
12:00 Седмицата на...руския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
13:30 Седмицата на...руския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
15:00 Музикален блок
16:00 Седмицата на...руския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
18:00 Седмицата на...руския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
19:30 Седмицата на...руския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2019
21:00 Музикален блок
22:00 Седмицата на...руския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015

00:00 Седмицата на...руския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Седмицата на...руския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
04:00 Седмицата на...руския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2015“
06:00 Седмицата на...руския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Седмицата на...руския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
10:00 Седмицата на...руския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2015“
12:00 Седмицата на...руския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Седмицата на...руския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
16:00 Седмицата на...руския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2015“
18:00 Седмицата на...руския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Седмицата на...руския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
22:00 Седмицата на...руския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2015“

00:00 Уикенд на детските ансамбли
00:10 Музикален блок
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
01:30 Уикенд на детските ансамбли
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
03:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 1 част
04:00 Уикенд на детските ансамбли
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
06:00 Уикенд на детските ансамбли
06:10 Музикален блок
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
07:30 Уикенд на детските ансамбли
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
09:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 1 част
10:00 Уикенд на детските ансамбли
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
12:00 Уикенд на детските ансамбли
12:10 Музикален блок
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
13:30 Уикенд на детските ансамбли
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
15:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 1 част
16:00 Уикенд на детските ансамбли
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
18:00 Уикенд на детските ансамбли
18:10 Музикален блок
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 388
19:30 Уикенд на детските ансамбли
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2019“
21:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 1 част
22:00 Уикенд на детските ансамбли
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015

00:00 Уикенд на детските ансамбли
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Уикенд на музикалните групи
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
03:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 2 част
04:00 Уикенд на детските ансамбли
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
06:00 Уикенд на детските ансамбли
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Уикенд на музикалните групи
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
09:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 2 част
10:00 Уикенд на детските ансамбли
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
12:00 Уикенд на детските ансамбли
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Уикенд на музикалните групи
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
15:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 2 част
16:00 Уикенд на детските ансамбли
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
18:00 Уикенд на детските ансамбли
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Уикенд на музикалните групи
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2019
21:00 Концерт-спектакъл на фолклорна група „Полянци“ - гр. Полски Тръмбеш, 2 част
22:00 Уикенд на детските ансамбли
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016

00:00 Седмицата на...латвийския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
01:30 Седмицата на...латвийския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2019
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
04:00 Седмицата на...латвийския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2016
06:00 Седмицата на...латвийския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
07:30 Седмицата на...латвийския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2019
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
10:00 Седмицата на...латвийския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2016
12:00 Седмицата на...латвийския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
13:30 Седмицата на...латвийския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2019
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
16:00 Седмицата на...латвийския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2016
18:00 Седмицата на...латвийския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
19:30 Седмицата на...латвийския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2019
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2020"
22:00 Седмицата на...латвийския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2016

00:00 Седмицата на...латвийския фолклор
00:10 Музикален блок
01:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
01:30 Седмицата на...латвийския фолклор
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
03:00 Музикален блок
04:00 Седмицата на...латвийския фолклор
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2014“
06:00 Седмицата на...латвийския фолклор
06:10 Музикален блок
07:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
07:30 Седмицата на...латвийския фолклор
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
09:00 Музикален блок
10:00 Седмицата на...латвийския фолклор
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2014“
12:00 Седмицата на...латвийския фолклор
12:10 Музикален блок
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
13:30 Седмицата на...латвийския фолклор
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
15:00 Музикален блок
16:00 Седмицата на...латвийския фолклор
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2014“
18:00 Седмицата на...латвийския фолклор
18:10 Музикален блок
19:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 389
19:30 Седмицата на...латвийския фолклор
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
21:00 Музикален блок
22:00 Седмицата на...латвийския фолклор
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk 2014“