00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 299
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм:Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група "SIR SIMEKHTERE" -Нюрба, Якутия
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Илиян Николов – човекът, който никога не престана да вярва в своя народ Част 2
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
06:30 Представя: Фолклорна група - Труд, бг
07:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2013
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 299
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм:Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група "SIR SIMEKHTERE" -Нюрба, Якутия
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Илиян Николов – човекът, който никога не престана да вярва в своя народ Част 2
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
14:30 Представя: Фолклорна група - Труд, бг
15:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2013
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 299
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм:Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група "SIR SIMEKHTERE" -Нюрба, Якутия
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Илиян Николов – човекът, който никога не престана да вярва в своя народ Част 2
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
22:30 Представя: Фолклорна група - Труд, бг
23:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2013
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Арбанаси
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 939
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
07:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2013
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Арбанаси
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 939
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
15:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2013
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Ноктюрно" - Дупница, 07, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Арбанаси
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 939
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 1
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2013
23:30 Музикална кутия

00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018, bg
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детско - юношески танцов ансамбъл "Огнени ритми" -Свищов, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 299
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
06:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
07:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2013
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018, bg
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детско - юношески танцов ансамбъл "Огнени ритми" -Свищов, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 299
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
14:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
15:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2013
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018, bg
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детско - юношески танцов ансамбъл "Огнени ритми" -Свищов, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорното богатство на България
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 299
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
22:30 Представя: Московски държавен историко-етнографски театър - Москва, Русия, Част 2
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2013
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 939
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Царската Света гора
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
06:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
07:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2013
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 939
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Царската Света гора
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
14:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
15:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2013
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 939
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Царската Света гора
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
22:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2013
23:30 Музикална кутия

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 299
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“- Дупница, 15 бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 487
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2013
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 299
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“- Дупница, 15 бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 487
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2013
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 299
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“- Дупница, 15 бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 487
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 899
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2013
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група – Бузовград, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 487
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 939
06:30 Представя: Васил Минчев - Габрово, бг
07:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група – Бузовград, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 487
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 939
14:30 Представя: Васил Минчев - Габрово, бг
15:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група – Бузовград, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 487
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 867
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 939
22:30 Представя: Васил Минчев - Габрово, бг
23:00 Филм: XVIII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2014
23:30 Музикална кутия