00:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
01:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
03:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (1 част)
04:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
06:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
07:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
09:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (1 част)
10:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
12:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
13:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
15:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (1 част)
16:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
18:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
19:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2023
21:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (1 част)
22:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2015
00:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
03:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (2 част)
04:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
06:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
09:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (2 част)
10:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
12:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
15:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (2 част)
16:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
18:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:30 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
21:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ (2 част)
22:00 Уикенд на ансамблите за автентичен фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – 2016
00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2023
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2023
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2023
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2023
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2014
00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
03:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
09:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
15:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2023
21:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2014
00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2023
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2023
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2023
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода" 2023
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2014
00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2023
03:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2023
09:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2023
15:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 525
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2023
21:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015
00:00 Седмицата на...грузинския фолклор
00:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
01:30 Седмицата на...грузинския фолклор
01:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
03:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
04:00 Седмицата на...грузинския фолклор
04:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
06:00 Седмицата на...грузинския фолклор
06:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
07:30 Седмицата на...грузинския фолклор
07:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
08:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
10:00 Седмицата на...грузинския фолклор
10:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
12:00 Седмицата на...грузинския фолклор
12:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
13:30 Седмицата на...грузинския фолклор
13:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
14:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
15:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
16:00 Седмицата на...грузинския фолклор
16:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
18:00 Седмицата на...грузинския фолклор
18:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:00 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
19:30 Седмицата на...грузинския фолклор
19:40 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
20:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2023
21:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2023"
22:00 Седмицата на...грузинския фолклор
22:10 Избрано от фонда на ЕврофолкTV
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2015
Facebook Twitter