00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 956
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
05:30 Концерт
06:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
06:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2002 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 956
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
13:30 Концерт
14:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
14:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2002 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:00 Филм: Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 956
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
21:30 Концерт
22:00 Present: Folklore group of Community center -Buzovgrad, bg
22:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2002 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 316
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм:Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Европейски фолклор
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2003 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 316
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм:Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Европейски фолклор
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2003 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 316
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм:Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" и I Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Европейски фолклор
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Гюльовца, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2003 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Смесен хор "Маргаритките" - Враца, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорно утро
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 956
06:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Смесен хор "Маргаритките" - Враца, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорно утро
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 956
14:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Смесен хор "Маргаритките" - Враца, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна група "Вардарка" - Равда, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорно утро
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 956
22:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2004 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018, bg
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Урвич, бг
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 316
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
06:30 Present: Фолклорна група „Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
07:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018, bg
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Урвич, бг
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 316
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
14:30 Present: Фолклорна група „Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
15:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018, bg
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Урвич, бг
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване – 316
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
22:30 Present: Фолклорна група „Горнополска песен" - Овчарци 07, бг
23:00 Филм: Евро фолк - Руски остров 2004 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 956
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Животът е притча
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
06:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 956
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Животът е притча
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
14:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 956
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Животът е притча
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "На бяло сладко" - Карайсен, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група „Авлига“ - Славяново, бг
22:30 Представя: Фолклорна група"Северняци" - Селановци, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2005 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 316
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 504
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
07:30 Музикална кутия
08:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 316
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 504
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
15:30 Музикална кутия
16:00 WORLD FOLKLORE ARTS - Folklore TV show 316
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 504
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 916
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Нашенци" - Крън, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2005
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2016
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 504
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 956
06:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2006 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2016
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 504
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 956
14:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2006 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Film: Stara planina fest Balkan folk 2016
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 504
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 884
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК – Фолклорно предаване – 956
22:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2006 бг
23:30 Музикална кутия