00:00 Музикален блок
00:10 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 456
01:00 Уикенд на празничните танци
01:30 Музикален блок
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019
03:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
04:00 Уикенд на празничните танци
04:10 Музикален блок
05:00 Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2016
06:00 Уикенд на празничните танци
06:10 Музикален блок
07:00 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 456
07:30 Уикенд на празничните танци
07:40 Музикален блок
08:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
09:00 Уикенд на празничните танци
10:00 Музикален блок
10:10 Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2016
11:00 Уикенд на празничните танци
12:00 Музикален блок
12:10 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 456
13:00 Уикенд на празничните танци
13:30 Музикален блок
13:40 Музикален блок
14:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
15:00 Уикенд на празничните танци
16:00 Музикален блок
16:10 Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2016
17:00 Уикенд на празничните танци
18:00 Музикален блок
18:10 Световни фолклорни изкуства – фолклорно предаване 456
19:00 Уикенд на празничните танци
19:30 Музикален блок
19:40 Музикален блок
20:00 Документален филм: Официално посещение на президента на IOV в централата на ЕАФФ
21:00 Уикенд на празничните танци
22:00 Музикален блок
22:10 Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море“ 2016
23:00 Уикенд на празничните танци

00:00 Уикенд на празничните танци
00:10 Музикален блок
01:00 Музикален блок
01:30 Уикенд на празничните танци
01:40 Музикален блок
02:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
03:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
04:00 Уикенд на празничните танци
04:10 Музикален блок
05:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2016
06:00 Уикенд на празничните танци
06:10 Музикален блок
07:00 Музикален блок
07:30 Уикенд на празничните танци
07:40 Музикален блок
08:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
09:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
10:00 Уикенд на празничните танци
10:10 Музикален блок
11:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2016
12:00 Уикенд на празничните танци
12:10 Музикален блок
13:00 Музикален блок
13:30 Уикенд на празничните танци
13:40 Музикален блок
14:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
15:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
16:00 Уикенд на празничните танци
16:10 Музикален блок
17:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2016
18:00 Уикенд на празничните танци
18:10 Музикален блок
19:00 Музикален блок
19:30 Уикенд на празничните танци
19:40 Музикален блок
20:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2018
21:00 Представя: Концерт на Ансамбъл „Седенчица“ и Ансамбъл „Зорница“
22:00 Уикенд на празничните танци
22:10 Музикален блок
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2016