00:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Урвич, бг
04:30 Музикална кутия
05:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
06:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
07:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2011, bg
07:30 Музикална кутия
08:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Урвич, бг
12:30 Музикална кутия
13:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
14:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
15:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2011, bg
15:30 Музикална кутия
16:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група към НУФИ "Филип Кутев" Котел, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Урвич, бг
20:30 Музикална кутия
21:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група – Бояново, бг
22:30 Представя: Фолклорен състав „Смоленочка“ - Смоленск, Русия
23:00 Филм: Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2011, bg
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XIV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Животът е притча
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Мъниста" – Караманите, бг
06:30 Представя: Фолклорна група „Дъбраш“ - Сърница, бг
07:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2011
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XIV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Животът е притча
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Мъниста" – Караманите, бг
14:30 Представя: Фолклорна група „Дъбраш“ - Сърница, бг
15:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2011
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: XIV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Животът е притча
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Група за стари градски песни "Вълшебни звуци" – Асеновград, бг
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Мъниста" – Караманите, бг
22:30 Представя: Фолклорна група „Дъбраш“ - Сърница, бг
23:00 Филм: Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2011
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
01:30 Music bit
02:00 Филм: X Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 531
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
07:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2011
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
09:30 Music bit
10:00 Филм: X Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 531
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
15:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2011
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
17:30 Music bit
18:00 Филм: X Европейски шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група - Бързия, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 531
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група "Сияние" – София, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Лиепая" - Латвия, бг
23:00 Филм: Световен шампионат по фолклор "World folk" 2011
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
00:30 Music bit
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
02:30 Концерт
03:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 531
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
06:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
07:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2011
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
08:30 Music bit
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
10:30 Концерт
11:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 531
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
14:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
15:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2011
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Средногорски славеи" - Пирдоп, бг
16:30 Music bit
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: VIII Световен шампионат по фолклор "World folk 2018"
18:30 Концерт
19:00 Представя: Фолклорна гупа "Лясковчани" – Лясково, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 ФОЛКЛОРНА ТРАПЕЗА – фолклорно предаване 531
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
22:30 Представя: Фолклорна гупа "Капанка" - Осенец, бг
23:00 Филм: Черноморски събор“Евро фолк“ 2011
23:30 Музикална кутия

00:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: XXII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
02:30 Концерт
03:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
04:30 Музикална кутия
05:00 Представя: Фолклорna група „Доспат“ - Доспат, България
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група -Сталево, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
07:00 Филм: Черноморски събор “Евро фолк“ 2010
07:30 Музикална кутия
08:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: XXII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
10:30 Концерт
11:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
12:30 Музикална кутия
13:00 Представя: Фолклорna група „Доспат“ - Доспат, България
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група -Сталево, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
15:00 Филм: Черноморски събор “Евро фолк“ 2010
15:30 Музикална кутия
16:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
18:00 Филм: XXII Старопланински събор БАЛКАН ФОЛК - Велико Търново 2018
18:30 Концерт
19:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолкорна мозайка
20:30 Музикална кутия
21:00 Представя: Фолклорna група „Доспат“ - Доспат, България
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група -Сталево, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Сливенци" - Сливен, бг
23:00 Филм: Черноморски събор “Евро фолк“ 2010
23:30 Музикална кутия

00:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
01:30 Music bit
02:00 Филм: IX Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Европейски фолклор
04:30 Музикална кутия
05:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
05:30 Концерт
06:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
06:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
07:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2011 бг
07:30 Музикална кутия
08:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
09:30 Music bit
10:00 Филм: IX Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Европейски фолклор
12:30 Музикална кутия
13:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
13:30 Концерт
14:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
14:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
15:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2011 бг
15:30 Музикална кутия
16:00 СВЕТОВНИ ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА – фолклорно предаване 343
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: Годишен TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2017"
17:30 Music bit
18:00 Филм: IX Български национален шампионат по фолклор "Euro folk" – Велико Търново, България, 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детска фолклорна група "Лютица" - Ивайловград, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Европейски фолклор
20:30 Музикална кутия
21:00 ПЕСНИ ЗА ДУШАТА – предаване за стари градски песни – 943
21:30 Концерт
22:00 Представя: Фолклорна група - Ресилово, бг
22:30 Представя: Фолклорна група "Денизлерци " - Варненци, бг
23:00 Филм: Старопланински събор „Балкан фолк“ 2011 бг
23:30 Музикална кутия

00:00 Представя: Група за стари градски песни "Родолюбие' - Вълчи дол, бг
00:30 Музикална кутия
01:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
01:30 Music bit
02:00 Филм: III Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
02:30 Концерт
03:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
03:30 Музикална кутия
04:00 Документален филм: Фолклорно утро
04:30 Музикална кутия
05:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
05:30 Концерт
06:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
06:30 Представя: Фолклорна група "Змей Горянин" - Зверино, бг
07:00 Филм: II Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2011"
07:30 Музикална кутия
08:00 Представя: Група за стари градски песни "Родолюбие' - Вълчи дол, бг
08:30 Музикална кутия
09:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
09:30 Music bit
10:00 Филм: III Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
10:30 Концерт
11:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
11:30 Музикална кутия
12:00 Документален филм: Фолклорно утро
12:30 Музикална кутия
13:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
13:30 Концерт
14:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
14:30 Представя: Фолклорна група "Змей Горянин" - Зверино, бг
15:00 Филм: II Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2011"
15:30 Музикална кутия
16:00 Представя: Група за стари градски песни "Родолюбие' - Вълчи дол, бг
16:30 Музикална кутия
17:00 Представя: TV Шампионат по фолклор "Euro folk 2018"
17:30 Music bit
18:00 Филм: III Световна купа по фолклор – Велико Търново, България, 2018
18:30 Концерт
19:00 Представя: Детски групи "Щурчета" и "Шопчета бобчета" - София, бг
19:30 Музикална кутия
20:00 Документален филм: Фолклорно утро
20:30 Музикална кутия
21:00 ИЗВОРЧЕ - Детско фолклорно предаване – 911
21:30 Концерт
22:00 БАЛКАН ФОЛК - Фолклорно предаване – 983
22:30 Представя: Фолклорна група "Змей Горянин" - Зверино, бг
23:00 Филм: II Български национален шампионат по фолклор "Euro folk 2011"
23:30 Музикална кутия