1 October 2019

Episode: 325

1. "Zamenyali" - Vlada Mosyondz - gr. Vayshgorod, Ukrayna

2. "Oy, yn zhe bulo izprazhde vika" - Vlada Mosyondz - gr. Vayshgorod, Ukrayna

3. "Ya, izgrey, slantse" - Folklorna vokalna formatsiya "Dilmana" kam Natsionalen studentski dom - gr. Sofiya

4. "Dimyaninka" - Folklorna vokalna formatsiya "Dilmana" kam Natsionalen studentski dom - gr. Sofiya

5. "HORA DE LA NORD" - Duhov orkestar kam Obshtina Otopeni i Gimnaziya "Yoan Petrus" - gr. Otopeni, Rumaniya

6. "SARBA DE LA NORD" - Duhov orkestar kam Obshtina Otopeni i Gimnaziya "Yoan Petrus" - gr. Otopeni, Rumaniya

7. "Shopski tants" - Tantsov sastav "Balgarche" kam NCH "Trud i postoyanstvo 1901" - s. Chelopech, obsht. Chelopech