1 November 2019

Episode: 329

1. "Zlatna Dobrudzha" - Tantsov sastav "Yablanska ogarlitsa" kam NCH "Nauka - 1901" - gr. Yablanitsa

2. "Vse reki" - Hor "UNDINE" kam Kulturen tsentar - gr. Tsarnikava, Latviya

3. "Vstretila parnya" - Hor "UNDINE" kam Kulturen tsentar - gr. Tsarnikava, Latviya

4. "Pokrovansko peyano horo" - Tantsov kolektiv "KaramfilcheTo" kam NCH "Probuda 1914" - gr. Ivaylovgrad

5. "Drabishensko" - Tantsov kolektiv "KaramfilcheTo" kam NCH "Probuda 1914" - gr. Ivaylovgrad

6. "Mongolian Naadam celebration" - Guru Songs Art Troupe of Hangjin - Ordos, Hangjin, China