1. Tants "Sutreshni lachi" - Ansambal "Pirin" - gr. Blagoevgrad

2. "Vaklushko lyo" - Hristina Bezhdremova kam NCH "Rodolyubie - 1873" - gr. Asenovgrad

3. "Gunie Sniyzek" - Grupa "Zaspół Goralski Harnasie" kam Asotsiatsiya na polskite visokoplanintsi v Kanada - Misisauga, Ontario, Kanada

4. "Trakiyska rachenitsa" - Grupa za narodni hora "Alma" kam NCH "Hristo Botev - 1871" - s. Yabalkovo, obsht. Dimitrovgrad

5. "Jume - Nevenji" - Muzikalna grupa "Bamdad" - Mashhad, Iran

6. "Shopska syuita" - Ansambal "Zornitsa" - gr. Sofiya

Facebook Twitter