5 May 2020

Episode: 353

1. Pesni i tantsi ot Harvatiya - Kulturno-prosvetno druzhestvo "Pušća" - gr. Zagreb, Harvatiya

2. "Krivkono fesche" - Folklorna formatsiya "Zmeychani" kam Sdruzhenie Folklorna formatsiya "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

3. "Basmau" - Vokalna grupa "Ludovic Spies" kam Muzikalen teatar "Ambasadorii" - gr. Bukuresht, Rumaniya

4. "Klyukarki" - Tantsov sastav "Severnyatsi" kam NCH "Samoobrazovanie 1894" - s. Selanovtsi, obsht. Oryahovo

5. "Sharena gayda" - Tantsov sastav "Yablanska ogarlitsa" kam NCH "Nauka - 1901" - gr. Yablanitsa