1. "Vecheryay Rado" - Nina Mushevska, Borislava i Nataliya Gaykovi kam Sdruzhenie s nestopanska tsel "Petnadeset laleta" - gr. Hisarya

2. "Yurush" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "Nikola Yonkov Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski

3. "Lantunan Nusantara" - Orkestar kam Ansambal "Kentsana Pradipa" kam Universitet na Indoneziya - Depok, Indoneziya

4. "Mori dyulber, sevdo" - Kvartet kam Ansambal "Pirin" - gr. Blagoevgrad

5. "Teici, teici valodiņa" - Latviyska folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam Sdruzhenie "TDK Pastalnieki" - Yekabpils, Latviya

6. "Daugaviņa lielījās" - Latviyska folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam Sdruzhenie "TDK Pastalnieki" - Yekabpils, Latviya

7. "Stabulīte" - Latviyska folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam Sdruzhenie "TDK Pastalnieki" - Yekabpils, Latviya

Facebook Twitter