30 March 2021

Episode: 396

1. „Dunyushka“ - Obraztsov ansambal za folklorna muzika "Vesnyanka" kam MBDU SOSH 8 - gr. Pushkino, Rusiya

2. „Kotok“ - Obraztsov ansambal za folklorna muzika "Vesnyanka" kam MBDU SOSH 8 - gr. Pushkino, Rusiya

3. „Pirinska kitka“ - Ansambal za narodni pesni i tantsi "Nikola Vaptsarov" kam NCH "Otets Paisiy - 1919" - gr. Sandanski

4. „Siviy konyo” - Naroden hor „Yavir” - gr. Obuhov, Ukrayna

5. „Oi –z-za-gir gori” - Naroden hor „Yavir” - gr. Obuhov, Ukrayna