20 March 2020

Episode: 347

1. "Tragnala e malka moma" - Vokalno trio "Perunika" kam NCH "Probuda - 1907" - s. Tetovo, obl. Ruse

2. "Shto mi e milo, em drago" - Vokalno trio "Perunika" kam NCH "Probuda - 1907" - s. Tetovo, obl. Ruse

3. "Zhokul neamuluy" - Ansambal za narodni tantsi "Velchinetseniy" pri Dom na kulturata - s. Valchinets, Moldova

4. "Dey gide vino" - Mariya Avramova kam NCH "Otets Paisiy 1905" - gr. Polski Trambesh

5. "Hava-Nagila" - Ansambal za tantsi "VIZERUNKI" - gr. Poltava, Ukrayna

6. "Krivo horo" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "Nikola Yonkov Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski

7. "Pravo horo" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "Nikola Yonkov Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski

8. "Nikolino mome" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "Nikola Yonkov Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski