22 June 2022

Episode: 456

1. “Ot kak sme se armasali” - Mazhka pevcheska grupa kam NCH "Prosveta - 1937" - s. Marikostinovo, obsht. Petrich

2. “Stoyan i Rada” - Mazhka pevcheska grupa kam NCH "Prosveta - 1937" - s. Marikostinovo, obsht. Petrich

3. "Ah, sudyba" - Folkgrupa "Devcheta" pri Organizatsiya "Russkaya kulytura" - gr. Bratislava, Slovakiya

4. "Vishnya"- Folkgrupa "Devcheta" pri Organizatsiya "Russkaya kulytura" - gr. Bratislava, Slovakiya

5. "Ya na pechka" - Folkgrupa "Devcheta" pri Organizatsiya "Russkaya kulytura" - gr. Bratislava, Slovakiya

6. „Povlekana“ - Tantsov klub "Nadezhda" kam Art tsentar Velingrad - gr. Velingrad

7. „Turopolze“ - FD „Granicari“ - Nikitsch, Burgenland, Austria