30 June 2021

Episode: 408

1. “Tragna ludo iz goritsa” - Grupa “Siyanie” pri NCH „Vazrazhdane - 1935“ - gr. Sofiya

2. ”Dali garmi, il zemya se trese” - Grupa “Siyanie” pri NCH „Vazrazhdane - 1935“ - gr. Sofiya

3. „Latviya” - Tantsova grupa "DEGĻI" - gr. Baldone, Latviya

4. „Katta ashula“ - Folklorna grupa kam Otdel „Kultura“ na Oblast Tashkent, Uzbekistan

5. „Mavrigi“ - Folklorna grupa kam Otdel „Kultura“ na Oblast Tashkent, Uzbekistan

6. „Omonyor“ - Folklorna grupa kam Otdel „Kultura“ na Oblast Tashkent, Uzbekistan

7. „Yallama yor“ - Folklorna grupa kam Otdel „Kultura“ na Oblast Tashkent, Uzbekistan

8. „Zanchi“ - Folklorna grupa kam Otdel „Kultura“ na Oblast Tashkent, Uzbekistan

9. „Lazgi“ - Folklorna grupa kam Otdel „Kultura“ na Oblast Tashkent, Uzbekistan