27 July 2022

Episode: 460

1. „Chulyandra“ - Grupa "Kodreniy" pri Dom na kulturata - gr. Kalarash, Moldova

2. “Sedi Yana na nov pazar” - Ansambal za narodni pesni "Kitka sharena" kam NCH "Prosveta - 1935" - Katuntsi, obsht. Sandanski

3. “Devoykini dvori” - Ansambal za narodni pesni "Kitka sharena" kam NCH "Prosveta - 1935" - Katuntsi, obsht. Sandanski

4. „Star bel dyado ovtse pase“ - Ansambal za narodni pesni "Kitka sharena" kam NCH "Prosveta - 1935" - Katuntsi, obsht. Sandanski

5. „Moma e moma rodila“ - Folklorna formatsiya „Zmeychani“ kam Sdruzhenie „Folklorna formatsiya „Zmeychani“ - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

6. „I ya se malak ozhenih“ - Folklorna formatsiya „Zmeychani“ kam Sdruzhenie „Folklorna formatsiya „Zmeychani“ - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

7. "Graovska fantaziya" - Mladezhki tantsov sastav kam Folkloren ansambal "Rodolyubie - Kyustendil" pri Sdruzhenie "Folkloren ansambal "Rodolyubie - Kyustendil" - gr. Kyustendil