11 July 2022

Episode: 458

1. "Slantse visoko, libe daleko" - Yunosheska folklorna grupa kam NCH "Probuda - 1923" - s. Ovchartsi, obsht. Sapareva banya

2. "Sito se oro" - Yunosheska folklorna grupa kam NCH "Probuda - 1923" - s. Ovchartsi, obsht. Sapareva banya

3. „Kathak Dola“ - Ansambal “Udbvah” - gr. Indore, Indiya

4. "Maro, Mariyke" - Detska folklorna formatsiya "Ot izvora" kam 74-to SU "Gotse Delchev" - gr. Sofiya

5. "Merudinko, bre nevesto" - Detska folklorna formatsiya "Ot izvora" kam 74-to SU "Gotse Delchev" - gr. Sofiya

6. Kitka narodni pesni - Folklorna formatsiya "Pastra svilenitsa" kam NCH "Elin Pelin -1926" - s. Busmantsi, obsht. Stolichna, Folklorna formatsiya "Naniz" kam NCH "Prosveta - 1928" gr. Sofiya i Folklorna grupa "Vedritsa" kam Kulturen Tsentar "Lyulin" - gr. Sofiya

7. „Kalushari“ - FA „Samburestis plains“ - gr. Slatina, Rumaniya