20 January 2021

Episode: 387

1. „Da ma be maycho karala” - Smesena folklorna grupa za izvorno narodno tvorchestvo “Lyaskovchani” kam NCH “Prosveta-1942” - s. Lyaskovo, obsht. Devin

2. „Ya poday mi otklyuchkove” - Smesena folklorna grupa za izvorno narodno tvorchestvo “Lyaskovchani” kam NCH “Prosveta-1942” - s. Lyaskovo, obsht. Devin

3. "Al – Mothallath" - Al Sarris Dabkeh at Baqa Al-Gharbiyya Community center - Baqa Al-Gharbiyya, Israel

4. „Zachem solntse rano palo” - Ansambal za narodni pesni „Volnitsa” - gr. Liepaya, Latviya

5. „Bedu moyu, bolshyshuyu bedu” - Ansambal za narodni pesni „Volnitsa” - gr. Liepaya, Latviya

6. „Balgarski ritmi” - Detski tantsov sastav "Iskra" kam NCH "Iskra - 1938 g. gr. Hisarya" - gr. Hisarya