4 February 2020

Episode: 342

1. "Damyaninka" - Folklorno trio "Avliga" kam NCH "P. Kr. Yavorov - 1978" - gr. Dupnitsa

2. "More, rano rani Dena" - Folklorno trio "Avliga" kam NCH "P. Kr. Yavorov - 1978" - gr. Dupnitsa

3. "Severnyashko nastroenie" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "Nikola Yonkov Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski

4. Kitka latviyski pesni - Hor "UNDINE" kam Kulturen tsentar - gr. Tsarnikava, Latviya

5. "Maleshevsko" - Tantsova formatsiya "ZHAR" kam NCH "Razvitie - 2016 s. Vedrare" - s. Vedrare, obsht. Karlovo

6. "Trite pati" - Tantsova formatsiya "ZHAR" kam NCH "Razvitie - 2016 s. Vedrare" - s. Vedrare, obsht. Karlovo

7. Dances "Fina lbattledance" - Natsionalen tantsov ansambal "ROMIOSINI" - gr. Limasol, Kipar