29 August 2019

Episode: 319

1. "Colaj Moldova" - Group AS to National Children palas - Buchurest, Romania

2. "Rosni mi, rosni, rositse" - Ansambal "Zmeychani" kam Sdruzhenie Folklorna formatsiya "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

3. "Karamfilko, bilbilko" - Ansambal "Zmeychani" kam Sdruzhenie Folklorna formatsiya "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

4. "Zyomni ma, zyomni, momne le" - Ansambal "Zmeychani" kam Sdruzhenie Folklorna formatsiya "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

5. "Zagreb na drvenom konjicu" - Children`s Folk Dance Ensemble "Croatia" to KUD Croatia - Zagreb, Croatia

6. "Slavonske pjesme i plesni" - Children`s Folk Dance Ensemble "Croatia" to KUD Croatia - Zagreb, Croatia

7. Podravina "Jelena je kruva pekla" - Children`s Folk Dance Ensemble "Croatia" to KUD Croatia - Zagreb, Croatia

8. Blok programa - TFK "Hisarski ritmi" kam NCH "Iv. Vazov 1904" - gr. Hisarya