1 August 2018

Episode: 46

1.FOLKLORNA KITKA - Female Folk Choir to “Razvitie 1902” Community Center – Merdanya, Bulgaria 
2.BILYANA PLATNO BELESHE - Choir for Macedonian songs to “Parashkev Tsvetkov - 2003” Community Center - Pleven, Bulgaria 
3.PITAT ME, MAMO – Group for popular songs to “Paisiy Hilendarski - 1870” Community Center - Balchik, Bulgaria 
4.PASION NAVAHI FOLKLOR - Group Nasout Music - Tehran, Islamic Republic of Iran
5.TRAKIYSKI RITMI - Folk dance formation “Balkaniya” to “Anton Bilkin - 1929” Community Center - Hisarya, Bulgaria 
6.GREETING SPIRING - Zaspół Goralski Harnasie to Polish Highlander Association of Canada - Mississauuga, Ontario, Canada 
7.ROLENDERIS - Dance Ensemble "Želmenėliai" to Šiauliai Cultural Center - Center - Šiauliai, Šiauliai City Municipality, Lithuania 
8.POLAH OT PIRINA - Dance ensemble “Praznik” to the Municipality of Sandanski - Sandanski, Bulgaria 
9.POSTOY, POCHEKAY, BELA YANO - Siyka Karanlakova to “Rodolyubie – 1873” Community Center, Asenovgrad, Bulgaria 
10.Korneliya Aleksandrova to “Trudolyubie 1884” Community Center – Byala, Bulgaria 
1. IZ SELO HODI ZLA BOLEST      
2. DONKA ZA VODA HODILA    
11.SONYO, TI MOY SONYO - Duet sisters Andreevi to “Rodopsko badeshte – 1895” Community Center - Orehovo, Bulgaria 
12.ZALYUBILA ANGELINA - duet Velichka Dimitrova and Aneliya Ognyanova to Pensioners' Club “Enigma” – Odarne, Bulgaria