22 September 2020

Episode: 988

1. "Dunavsko horo" - MFG "Zmey goryanin" kam NCH "Fakel 1926" - s. Zverino, obsht. Mezdra

2. "Zalvera" - Tantsov klub "Kitka" - gr. Krumovgrad

3. "Prehvraknalo e pilentse" - Folklorna grupa "Dospat" kam NCH "Ivan Vazov" - gr. Dospat

4. "Zamraknala e hubava Yana" - Folklorno trio "Avliga" kam NCH "P. Kr. Yavorov - 1978" - gr. Dupnitsa

5. "Shopski tants" - Tantsov ansambal "Favorit" kam NCH "Valcho Ruskovski - 1894g." - gr. Ugarchin