20 May 2019

Episode: 923

1. "Tropar Kiril i Metodiy" - Akademichen kameren hor "Rozhdestvo" - gr. Tver, Rusiya

2. "Dunavsko horo" - MFG "Zmey goryanin" kam NCH "Fakel 1926" - s. Zverino, obsht. Mezdra

3. "Dali garmi il zemya se trese" - Grupa za avtentichen folklor "Siyanie" kam NCH "Vazrazhdane - 1935 g." - gr. Sofiya

4. "Slana e padnala" - Folklorna grupa "Germaneya" kam NCH "Prosveten lach - 1905" - gr. Sapareva banya, obsht. Sapareva banya

5. Obichay “Peperuda” - Grupa za avtentichen folklor kam NCH "Todor Draganov Pashkulov - 1928 g." - s. Staro Zhelezare, obsht. Hisarya

6. "Peperuda“ - DTS "Lyutitsa” kam Detski kompleks - gr. Ivaylovgrad