14 June 2020

Episode: 974

1. "Znamenski razpev" - Smesen hor "Sedyanka" kam NCH "Dorostol - 1870" - gr. Silistra

2. "Dimka za voda hodeshe" - Zhenski naroden hor "Kelara" kam NCH "Aleko Konstantinov 1884" - gr. Provadiya

3. "Horo na megdana" - Tantsov sastav kam Klub na pensionera "Evropeyski glasove" - gr. Dobrich

4. "Stanyo perchem reshi" - Grupa za izvoren folklor kam NCH "Probuda - 1922" - s. Yantra, obsht. Gorna Oryahovitsa

5. "Graovsko" - Detski tantsov sastav "Trakiysko tsvete" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1924" - s. Debrashtitsa, obsht. Pazardzhik

6. "Sude mi e vedro nebo" - Iva  i Diana Tsvetanova kam NCH "Pencho Slaveykov" - gr. Sofiya

7. "Orel pod oblak leteshe" - Damska vokalna grupa "Strinavsko eho" kam NCH "Razvitie - 1869" - gr. Dryanovo

8. "Severnyashki tants" - Tantsov sastav "Folklorna zharava" kam NCH "Napredak 1920" - s. Tsarev brod