2 July 2019

Episode: 929

1. "Kopanitsa" - Tantsov sastav "Trakiytsi" kam NCH "Sabuzhdane - 1927" - s. Radievo, obsht. Dimitrovgrad

2. "Chachak" - Tantsov sastav "Milanovo" kam NCH "Probuda - 1927" - s. Milanovo, obsht. Svoge

3. "Altan byala Damyanchitse" - Duet "Velinchanka" kam NCH "Zemedelets - 1900" - s. Velino, obsht. Shumen