20 December 2019

Episode: 950

1. "Vsyakoe dihanie" - Horov sastav kam NGDEK "Sv. Konstantin Kiril Filosof" - gr. Sofiya

2. "Syodnal mi e mlad terziya" - Vokalna grupa "Peristera" kam NCH "Razvitie - 1873" - gr. Peshtera

3. "Rada sedi v gradinka" - Grupa za narodni pesni "Bolyarki" kam NCH "Probuda - 1927 g. s. Bolyartsi" - s. Bolyartsi, obsht. Sadovo

4. "Petrunina zadyavka" - Folkloren tantsov sastav "Yosif Yovchev" - gr. Polski Trambesh

5. "Slana e padnala" - Folklorna grupa "Germaneya" kam NCH "Prosveten lach -1905" - gr. Sapareva banya, obsht. Sapareva banya

6. "Duyni mi, leyni, byal vyatar" - Mazhka folklorna grupa "Zmeychani" kam Sdruzhenie Folklorna formatsiya "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

7. "Ogan mi gori" - Folklorna grupa "Pey, sartse" kam NCH "Prosveta - 1874" - s. Mogila, obsht. Kaspichan