29 August 2020

Episode: 984

1. "Vo tsarstvie tvoe" - Smesen kameren hor za shkoluvano peene kam NCH "Razvitie - 1869 g." - gr. Dryanovo

2. "Ruska si voda naliva" - Kristiyana Stoyanova kam OU "Vasil Levski" - s. Drangovo, obsht. Kirkovo

3. "Zmey Doychin Radi govori" - Dimitriya Desheva kam NCH "Nikola Yonkov Vaptsarov-1928 - s. Novo Zhelezare" - s. Novo Zhelezare, obsht. Hisarya

4. "Petrunino horo" - Tantsova grupa "Iglika" - s. Klisura, obsht. Samokov

5. "Mari Mariyo, Mariyke" - Folklorna pevcheska grupa "Svetlina" kam NCH "Svetlina - 1928" - s. Mamarchevo, obsht. Bolyarovo

6. "Shopska syuita" - Tantsov sastav "Studenenska traditsiya" kam NCH "Probuda - 1923" - s. Dolna Studena, obsht. Tsenovo