30 October 2019

Episode: 967

1. "Balgarka" - Tantsov sastav "Horishtentsi" - gr. Harmanli

2. "Pesen za Kapitan Petko voyvoda" - Zhenska vokalna grupa "Severnyashki ritmi" kam NCH Probuda 1990" - gr. Pleven

3. "Stuyan mesechku dumashe" - Zhenska vokalna grupa "Severnyashki ritmi" kam NCH Probuda 1990" - gr. Pleven 4. "Frenski vals" - Grozdan Hristov kam NCH "Saznanie - 1871 g." - s. Sarnevo, obsht. Radnevo

5. "Kontsertno horo" - Grozdan Hristov kam NCH "Saznanie - 1871 g." - s. Sarnevo, obsht. Radnevo

6. "Petrunino" - Tantsov folkloren klub "Hisarski ritmi" kam NCH "Ivan Vazov - 1904 gr. Hisarya" - gr. Hisarya

7. "Bregovsko" - Tantsov folkloren klub "Hisarski ritmi" kam NCH "Ivan Vazov - 1904 gr. Hisarya" - gr. Hisar

8. "Trakiysko" - Tantsov folkloren klub "Hisarski ritmi" kam NCH "Ivan Vazov - 1904 gr. Hisarya" - gr. Hisar