23 October 2017

Episode: 872

1. Obzoren film za Sedmiya svetoven shampionat po folklor „World Folk” 2017 – 2 chast