13 November 2017

Episode: 875

1. “Sbirayte se mominki” - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
2. “Ya, poday mi, male” - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
3. “Ivan si konyat koveshe” - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
4. „Stani mi, porti otvori“ - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
5. “Galish me, Sevdo ne galish” - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
6. “Visoko, mome, chernooko” - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
7. “Da be ma, maycho, karala” - Samodeen folkloren ansambal "Izvorche" kam NCH "Hristo Botev 1914" - gr. Krumovgrad, Bulgaria
8. „Zavilo se vito horo” - FTA "Zagorovche" kam Sdruzhenie "Zagorovche" – gr. Septemvri, Bulgaria
9. „Kraydunavski tantsi” - FTA "Zagorovche" kam Sdruzhenie "Zagorovche" – gr. Septemvri, Bulgaria
10. „Stuyan mesechku dumashe“ - Zhenska vokalna grupa "Severnyashki ritmi" kam NCH "Probuda - 1990" - gr. Pleven, Bulgaria
11. „Pesen za Petko Voyvoda“ - Zhenska vokalna grupa "Severnyashki ritmi" kam NCH "Probuda - 1990" - gr. Pleven, Bulgaria