16 November 2016

Episode: 827

1. “Vecher, malkay mome” - ZHFG "Trakiysko tsvete" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1933" - s. Bratanitsa, obsht. Pazardzhik, Bulgaria
2. “Pazardzhishka kopanitsa” - Tantsova formatsiya "Bratanche" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1933" - s. Bratanitsa, obsht. Pazardzhik, Bulgaria
3. “Dva se mladi zalyubili” - ZHFG "Trakiysko tsvete" kam NCH "Sv. Sv. Kiril i Metodiy - 1933" - s. Bratanitsa, obsht. Pazardzhik, Bulgaria
4. "Moma Milka" - Folkloren sastav „Lyulintsi“ kam Kulturen tsentar Lyulin - gr. Sofia, Bulgaria
5. „Malka moma“ - Folkloren sastav „Lyulintsi“ kam Kulturen tsentar Lyulin - gr. Sofia, Bulgaria
6. „Varba se vie“ - Grupa za narodni tantsi „Meraklii“ kam NCH „Aleko Konstantinov – 1880“ - s. Pavelsko, obsht. Chepelare, Bulgaria
7. „Staro pavelsko horo“ - Grupa za narodni tantsi „Meraklii“ kam NCH „Aleko Konstantinov – 1880“ - s. Pavelsko, obsht. Chepelare, Bulgaria