22 June 2020

Episode: 1000

1. "Pirinski tants" - Folklorna formatsiya "Polyantsi" kam NCH "Otets Paisiy 1905" - gr. Polski Trambesh

2. "Dimitar duma Todorki" - Folklorna grupa "Ganchovskite snahi" kam NCH "Dencho Slavov - 1900" - s. Ganchovets, obsht. Dryanovo

3. Iz "Kitka balgarski hora" - Klub za narodni tantsi "Oroigralets" kam NCH "Dencho Slavov - 1900" - s. Ganchovets, obsht. Dryanovo

4. "Na megdana v Shopluka" - Grupa za narodni tantsi "KITKA" - gr. Rakovski

5. "Smesen tants" - Grupa za narodni tantsi "KITKA" i Detski tantsov sastav "KITCHITSA" - gr. Rakovski