1. “Hayde, Kalino” - Pevcheska grupa kam NCH "Otets Paisiy 1926" - s. Polkovnik Serafimovo, obsht. Smolyan, Bulgaria
2. “Saya sam vecher, sama samichka”  - Temenuzhka Kaidzhieva - s. Polkovnik Serafimovo, obsht. Smolyan, Bulgaria
3. “Tornala mayka” - Pevcheska grupa kam NCH "Otets Paisiy 1926" - s. Polkovnik Serafimovo, obsht. Smolyan, Bulgaria
4. „Kamishitsa“ - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "N. Y. Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski, Bulgaria
5. “Kafal sviri” - Smesen bitov hor kam NCH "Napredak 1869" - gr. Pirdop, Bulgaria
6. “Lyulka se lyulya” - Smesen bitov hor kam NCH "Napredak 1869" - gr. Pirdop, Bulgaria
7. “Shterkolyovata” - Grupa za narodni hora "Trakiya 3" kam NCH "Hristo Botev - 1902" - gr. Dimitrovgrad, Bulgaria

Facebook Twitter