30 August 2019

Episode: 959

1. "Shopski gizdavitsi" - Tantsov sastav "Srednogorski polah" pri SNTS "Tantsov sastav Srednogorski polah" - gr. Ihtiman

2. "Veselie v Shopluka" - Tantsov sastav "Srednogorski polah" pri SNTS "Tantsov sastav Srednogorski polah" - gr. Ihtiman

3. "Koda" - Tantsov sastav "Srednogorski polah" pri SNTS "Tantsov sastav Srednogorski polah" - gr. Ihtiman 4. "Eulogy for Altai Mountain" - Ansambal "Domog" - gr. Ulanbator, Mongoliya