15 Октомври 2018

Епизод: 919

1. Обзорен филм за X Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк“ 2018 – I част