8 Октомври 2018

Епизод: 918

1. Обзорен филм за XIV Международен фолклорен фестивал „Евро фолк - Черно море“ 2018 – II  част