22 Октомври 2018

Епизод: 920

1. Обзорен филм за X Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк“ 2018 – II част