1. "Едно са лудо изрука" - Фолклорна формация "Карлък 2015" - гр. Асеновград

2. "Станувай дойке" - Фолклорна формация "Карлък 2015" - гр. Асеновград

3. Танцов блок - Танцов фолклорен клуб "Хисарски ритми" към НЧ "Иван Вазов - 1904 гр. Хисаря" - гр. Хисаря

4. "Стоян и Стана два братя" - Група за автентичен фолклор "Клабучка китка" към НЧ "Крюгер Николов - 1922" - с. Пещера, общ. Земен

5. "Провикна се Неда" - Група за автентичен фолклор "Клабучка китка" към НЧ "Крюгер Николов - 1922" - с. Пещера, общ. Земен

6. "Слънцето трепери" - Група за автентичен фолклор "Клабучка китка" към НЧ "Крюгер Николов - 1922" - с. Пещера, общ. Земен

Facebook Twitter