24 Декември 2018

Епизод: 928

1. "Oro trupa na sred sela" - Културно-просветно дружество „Bambi Bec“ - гр. Виена, Австрия
2. "Катенька" - Коми-Пермяцкий ансамбъл за песни и танци "Шондибан“ към Етнокултурен център - гр. Кудимкар, Русия
3. "Кыйö мамö джоджö дöра" - Коми-Пермяцкий ансамбъл за песни и танци "Шондибан“ към Етнокултурен център - гр. Кудимкар, Русия
4. "Задорные частушки" - Коми-Пермяцкий ансамбъл за песни и танци "Шондибан“ към Етнокултурен център - гр. Кудимкар, Русия 
5. "Девойко мъри хубава" - Ансамбъл за народни песни "Китка шарена" към НЧ "Просвета - 1935" - с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград
6. "Мари моме, бяло моме" - Ансамбъл за народни песни "Китка шарена" към НЧ "Просвета - 1935" - с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград