2 Януари 2019

Епизод: 929

1. "Гори ми, гори, юначе“ - Група за изворен песенен фолклор към НЧ „Проф. д-р Асен Златаров - 1927“ - с. Смилян, общ. Смолян
2. "Пусти очинки чоренки“ - Марияна Евтимова към НЧ „Проф. д-р Асен Златаров - 1927“ - с. Смилян
3. "Заборило Яне“ - Група за изворен песенен фолклор към НЧ „Проф. д-р Асен Златаров - 1927“ - с. Смилян
4. "Айде, ред се редят" - Женска фолклорна група към НЧ "Просвета - 1908" - с. Баня, общ. Разлог
5. "Дойди, дойди, либе ле" - Детска фолклорна група "Пиринска фантазия" към НЧ "Просвета 1908" - с. Баня, общ. Разлог
6. "Садила мома край море лозе" - Мъжка фолклорна група към НЧ "Просвета - 1908" - с. Баня, общ. Разлог