28 Април 2022

Вижте как „Фолклорна трапеза“ представя подготовката за пролетните празници, разкривайки различните ракурси на вълнение и протичане на оградените с червено дати в календара.

В 634 си брой предаването акцентира върху боядисването на яйцето.  То присъства и на трапезата, и в обредните практики на всички пролетни празници. Освен това е сред храните с най-много здравословни ползи за човека. Във втората част на изданието е разположена рубриката „Етнонаходка“, която излъчва  онлайн интервю с  г-жа Алиме Ахмедова – секретар на НЧ „Христо Ботев“ – Голямо Соколово, разкриваща подробности за Националния виртуален конкурс за текстове на обредни песни.

Във фокуса на третото за април телевизионно излъчване внимание е обърнато на празниците Лазаровден и Цветница. „Етнонаходка“ представя обичая Лазаровден, пресъздаден от  Кръжока по фолклор, краезнание и етнография "Ихтиманче" – гр. Ихтиман.

Последното априлско шоу празнува със зрителите Великден. В контекста на църковните традиции „празникът на празниците” е велик, заради великото чудо на Исусовото възкресение. В мирогледа на народа ни празникът отъждествява възкръсването на природата. Екипът поставя акцент върху обредната трапеза, но, разбира се, осигурява време и за доволно количество фолклорни изпълнения.

Гледайте ни!