Детско фолклорно предаване. В предаването се използват детски изпълнения на български и чуждестранни народни песни, танци и обичаи.

Предаването включва рубриките "Загадка", "Ателието на "Изворче", "Видеозапознанство", "Светът е оцелял, защото се е смял". Водещите са деца.

Предаването е 30 минутно и се произвежда за ежеседмично излъчване.

Водещи: Стефани и Стилян

 

От месец октомври 2020 година производството на предаването се прекратява.

ВИДЕО АРХИВ НА ПРЕДАВАНЕТО: