5 Март 2021

Епизод: 393

1. “Saulite Bagata” - Фолклорна танцова група "Grasshopper" - гр. Лангфорд, Ирландия

2. “Incītis Runcītis” - Фолклорна танцова група "Grasshopper" - гр. Лангфорд, Ирландия

3. "Мома Милка" - Фолклорен състав „Люлинци“ към Културен център Люлин - гр. София

4. „Севдано ле, либе ле“ - Фолклорен състав „Люлинци“ към Културен център Люлин - гр. София

5. “Velika сocechka igra” - KUD BISER - гр. Велика Кладуша, Босна и Херцеговина

6. “O, Dear guests” - Танцов състав „Teiksmiņa“ към Културна организация „AVE SOL“ - гр. Ригa, Лaтвия

7. “Forever happy” - Танцов състав „Teiksmiņa“ към Културна организация „AVE SOL“ - гр. Ригa, Лaтвия

8. “Dari tā, dari šitā” / “Do like this, do like that” - Танцов състав „Teiksmiņa“ към Културна организация „AVE SOL“ - гр. Ригa, Лaтвия