1. “Kazbeguri” - Детски фолклорен ансамбъл "Mtatsminda" - Батуми, Грузия

2. “Питат ме, мале, в селото” - Група за автентични песни и танци към НЧ "Йордан Драгнев - 1894" - с. Крушари, общ. Крушари

3. “Чиракувала герджик Петрана” - Група за автентични песни и танци към НЧ "Йордан Драгнев - 1894" - с. Крушари, общ. Крушари

4. "Северняшка сюита" - Представителен танцов състав при ДЮФА "Българче" към Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК - гр. Велико Търново

5. „Маруда китка садила“ - Народен хор "Станко Панайотов" към НЧ "Просвета 1870" - гр. Свиленград

6. „Завило се вито хоро“ - Народен хор "Станко Панайотов" към НЧ "Просвета 1870" - гр. Свиленград

7. „Krakowiak“ - Вокален и танцов ансамбъл "Resovia Saltans" към Университета в Жешов - Жешов, Полша

Facebook Twitter