1. "Северняшки танц" - Детско-юношески танцов ансамбъл "Търновче" към Военен клуб - гр. Велико Търново

2. „Ой, да кы хорош мальчик“ - Вокален ансамбъл "Иванка" - гр. Ивантеевка, Русия

3. „Вот она и заиграла“ - Вокален ансамбъл "Иванка" - гр. Ивантеевка, Русия

4. „Влашко хоро“ - Фолклорна формация "Алтън Тетевен" към НЧ "Съгласие 1969" - гр. Тетевен

5. “Да ма бе, майчо, карала” - Смесена фолклорна група за изворно народно творчество “Лясковчани” към НЧ “Просвета - 1942” - с. Лясково, общ. Девин

6. ”Засвирили са, запели“ - Смесена фолклорна група за изворно народно творчество “Лясковчани” към НЧ “Просвета - 1942” - с. Лясково, общ. Девин

7. "Colaj Moldova" - Група „AS“ към Национален дворец на децата - гр. Букурещ, Румъния

Facebook Twitter