1. "Чие е това моме" - Мария Недялкова и Никол Лазарова към Формация за автентичен фолклор "Куклици" при Център за подкрепа за личностно развитие ОДК - гр. Пловдив

2. "Твойте очи" - Мария Недялкова и Никол Лазарова към Формация за автентичен фолклор "Куклици" при Център за подкрепа за личностно развитие ОДК - гр. Пловдив

3. "Джиновски танц" - Танцов състав "Дунаря" към НЧ "Христо Ботев - 1930" - с. Долни Вит, общ. Гулянци

4. Традиции от Подгорица - Ансамбъл "Shqiponja" - гр. Тузи, Черна гора

5. "Право тракийско" и "Щеркольова" - Клуб за народни хора и танци "Валденс Победа" - гр. Велико Търново

Facebook Twitter