13 Май 2019

Епизод: 55

1.„Заспала е Яна Яница“ - Фолклорна група "Росен здравец" към НЧ "Съграсие - Дебелец" - гр. Дебелец

2."Бре, Мильо" - Женска група "Огражденски гласове" към НЧ "Д-р Петър Берон - 2008" - с. Лебница, общ. Сандански

3.„Залюляла е Драганка“ - Група за автентичен фолклор към НЧ "Пробуда - 1926" - с. Добрич, общ. Димитровград

4.„Мари моме, бяло моме“ - Ансамбъл за народни песни "Китка шарена" към НЧ "Просвета - 1935" - с. Катунци, общ. Сандански

5."Копаница" - Танцов състав "Тракийци" към НЧ "Събуждане - 1927" - с. Радиево, общ. Димитровград

6.„Задорные частушки“ - Коми-Пермяцкий ансамбль песни и танца "Шондiбан", ГКБУК "Коми-Пермяцкий этнокультурный центр" - Кудымкар, Пермский край, Русия

7."Български ритми" - Детски танцов състав "Искра" към НЧ "Искра - 1938 г. гр. Хисаря“ - гр. Хисаря

8.“Mission” - Nouvelle Epoque - Québec, Canada

9."Яно мари" - Стояна Каравелова към НЧ "Съвременник - 1986"- гр. Пловдив

10."Харам ми стана, юначе" - Елис Орхан Карабекир към СНЦ "Детска песен - Надежда Хвойнева" - гр. Асеновград

11."Вятър мята листа пожълтели" - Димчо Македонски към НЧ "Парашкев Цветков - 2003" - гр. Плевен

12."Кукувица по рода си кука" - Габриела Митова към ЦПЛР - ОДК гр. Перник - гр. Перник